2022. gada 7. aprīļa LU ASI iknedēļas Zinātniskajā  seminārā par Latvijas Universitātes (LU) un Atomfizikas un spektroskopijas (ASI) institūta aktualitātēm stāstīja ASI direktore Inga Šīrante. Prezentācijas sākumā I.Šīrante aicināja ASI darbiniekus noskatīties Dr. Daiņa Draviņa lekciju, kura tika prezentēta LU 80. starptautiskajā zinātniskajā konferencē 2022. gada 11. martā. Turpinājumā I.Šīrante atgādināja par iespēju sekot jaunumiem LU un ASI mājas lapās. Savukārt par Latvijas un starptautiskajiem projektu konkursiem informāciju vai iegūt Latvijas Zinātnes padomes, Valsts izglītības attīstības aģentūras un Eiropas komisijas mājas lapās. Vēlāk I. Šīrante interaktīvi prezentēja ieskatu par LU Mans portāls un Mans LUIS.

  

 

Dalīties