2022. gada 5. maijā notika LU ASI iknedēļas Zinātniskais seminārs ar vieslektoru Dr. Aleksejus Kononovičius no Viļņas Universitātes Fizikas fakultātes Teorētiskās fizikas un astronomijas institūta. Vairāk informācijas par lektoru šeit. Dr. Aleksejus Kononovičius savas lekcijas "Physics of socio-economic systems" sākumā sniedza ieskatu sociāli ekonomisko sistēmu fizikas attīstības vēsturē. Vēlāk Dr. Aleksejus Kononovičius iepazīstināja ar savu pētījumu izvēlētajam  problēmām un modeļiem. Lekcijas noslēgumā Dr. Aleksejus Kononovičius atbildēja uz klātesošo jautājumiem.

 

 

Dalīties