2022. gada martu LU  ASI inženieris Kārlis Grundšteins pavadīja mobilitātes vizītē Polijā, ārzemju sadarbības kompānijā ” Nano Prime”. Mobilitātes vizīte notika projekta “Nanostrukturālās virsmas izveide un attīstība zobu implantu ražošanai” (līguma nr. 777926-NanoSurf-H2020-MSCA-RISE-2017) ietvaros. Vizītes laikā K. Grunšteins iepazinās ar laboratoriju un laboratorijas iekārtām uzņemošajā organizācijā. K. Grundšteins veica elektrolītu sagatavošanu PEO apstrādei ar atšķirīgu pH un ķīmisko sastāvu un sprieguma optimizāciju, lai iegūtu konformālo pārklājumu. Vēlāk vizītes laikā K. Grundšteins veica ar PEO apstrādātu implantu īpašību raksturojumu ar SEM, Ramana un saskares leņķiem un noslēgumā veica iegūto rezultātu analīzi.

 

Dalīties