2022. gada 7. aprīlī ir parakstīts līgums starp Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektrospkopijas institūta (LU ASI) vadošo pētnieku Dr.habil.phys. Uldi Bērziņu un CERN administrāciju, kurā tiek apstiprināts Ulda Bērziņa CERN lietotāja (user) statuss līdz 2025. gadam ar iespēju veikt pētījumus 10%  darba laika CERN sistēmā. Uldis Bērziņš ir apstiprināts, kā līderis darba grupai no LU ASI, kas 2022. gada martā ir reģistrēts, kā CERN sadarbības partneris.

1.attēls. ISOLDE iekārtas foto attēls, ņemts no CERN dokumenta servera

lr paredzēts veikt pētījumus uz radioaktīvo jonu kūļu iekārtas ISOLDE (1.att), uz kuras var iegūt  jonu kūļus  atdalītiem izotopiem. Uz iekārtas var iegūt vairāk nekā 1000 izotopus 74 elementiem ar kodola lādiņu no 2 līdz 89. Mēs izmantosim jonu slazda iekārtu MIRACLE (2. zīmējums), lai mērītu elektrona atraušanas enerģijas no hlora negatīvajiem joniem ar masas skaitli no 33 līdz 40. Pētījumi tiks veikti sadarbībā ar CERN grupu profesora Stephana Malbrunot vadībā un profesora Daga Hanstorpa vadīto Gēteborgas Universitātes pētnieku grupu. Pirmā vizīte CERN un mērījumu sesija ir paredzēta no 2022.gada 31. maija  līdz 19. jūnijam.

2.attēls, Jonu slazdu iekārtas MIRACLE darbības attēlojums no Leimbach, D., Karls, J., Guo, Y.

 

Dalīties