2022. gada 2. jūnijā Atomfizikās un spektroskopijas institūta (ASI) iknedēļas zinātniskajā seminārā notika bakalaura un maģistra darbu priekšaizstāvāšana. Savus darbus prezentēja trīs ASI darbinieki. 
Semināra sākumā ASI Augstas izšķirtspējas spektroskopijas un gaismas avotu tehnoloģijas laboratorijas laborante Zanda Briķe prezentēja savu maģistra darbu "Piesārņojuma ar dzīvsudrabu novērtējums melnajos stārķos (Ciconia nigra) Latvijā". 


Turpinājumā ASI Optisko biosensoru un funkcionālo nanomateriālu laboratorijas inženieris Kārlis Grundšteins prezentēja bakalaura darbu "Augsta sprieguma elektrobarošanas avota automatizācija efektīvai implantu modifikācijai". 


Semināra noslēgumā savu bakalaura darbu "Arsēnu un dzīvsudrabu saturošu gaismas avotu spektrālie mērījumi UV reģionā" prezentēja ASI Augstas izšķirtspējas spektroskopijas un gaismas avotu tehnoloģijas laboratorijas laborante Kristiāna Rancāne. 


 

Dalīties