2022. gada 9. jūnijā Atomfizikās un spektroskopijas institūta (ASI) iknedēļas zinātniskajā seminārā notika ASI Kvantu optikas laboratorijas zinātniskās asistentes Lāses Mīlgrāves maģistra darba "Optisks čukstošās galerijas modas mitruma sensors, izgatavots no SU-8 polimēra mikrogredzena rezonatora" priekšaizstāvāšana.

Dalīties