2022. gada jūlijā  un augustā LU  ASI laborants Mikus Melderis bija devies mobilitātes vizītē Polijā, ārzemju sadarbības kompānijā ”NanoPure”. Mobilitātes vizīte notika projekta “Nanostrukturālās virsmas izveide un attīstība zobu implantu ražošanai” (līguma nr. 777926-NanoSurf-H2020-MSCA-RISE-2017) ietvaros. Vizītes laikā M.Melderis ieguva zināšanas par nanodaļiņu ietekmes novērtēšanu uz augu augšanu, izveidoja metodi priekš nanodaļiņu iedarbības novērtēšanas, nanodaļiņu iedarbība tika pārbaudīta uz dažādiem augiem ka arī tika iegūti paraugi tālākiem pētījumiem Latvijas Universitātē.

Dalīties