2022. gada 2. septembrī Latvijas Universitātes (LU) darbinieku kopsapulcē LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta direktorei Ingai Šīrantei par nozīmīgu ieguldījumu Ukrainas zinātnieku iesaistei LU pētījumu projektos un atbalstu Ukrainas valstspiederīgo integrācijai Latvijas sabiedrībā tika pasniegts LU rektora pateicības raksts.

Vairāk informācijas šeit

Dalīties