2022. gada 8. septembrī notika LU ASI iknedēļas zinātniskais seminārs kurā LU ASI pētnieks (Dr.) Maksym Pogorielov sniedza ziņojumu par ERAF projekta Nr. 1.1.1.5/21/A/001 “Jauna fotoluminescences platforma Listeria mono citogēnu noteikšanai" izpildi. Prezentācijas laikā M.Pogorielov iepazīstināja ar projekta plāniem un sasniegtajiem rezultātiem. 
Projekta īstenošanas laikā notika "Cieto prasmju" apmācība ZnO-Au sintēzes, optiskās fizikas, raksturošanas metožu (SEM, EDX, AFM, Raman, FTIR u.c.) jomās, MIP slāņa veidošanās un mAb konjugācijas apmācība un nododamo prasmju apmācība. Veikti šādi pētījumi: SPR-fotoluminiscences ZnO-Au nanostruktūru ar pielāgotām īpašībām izgatavošana, molekulārā polimēra slāņa veidošanās uz ZnO-Au nanostrukturētas virsmas un SPR- fotoluminiscences ZnO-Au nanostruktūras ar monoklonālām antivielām pret Listeria monocytogens.
Prezentācija

 
 

Dalīties