2022. gada 15. septembrī notika LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta (ASI) iknedēļas zinātniskais seminārs kurā uzstājas ASI Atomfizikas, atmosfēras fizikas un fotoķīmijas laboratorijas vadošais pētnieks Uldis Bērziņš ar stāstījumu par šīs vasaras komandējumiem uz CERN un Zviedriju. Stāstījumā par vizini uz CERN U.Bērziņš klātesošajiem pastāstīja par iekārtu uz kuras strādāja. Pēc vizītes sniegti četri konferenču ziņojumi, sagatavots viens zinātniskais raksts un viens fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta  pieteikums. 

 
Vēlāk U.Bērziņš pastāstīja arī par savu vizīti uz Stokholmas universitāti, kur pavadīja divas nedēļas. Vizītes galvenais uzdevums bija sadarbojoties ar vietējiem zinātniekiem salika iekārtu, kas nepieciešama eksperimentu veikšanai.  
  

Dalīties