2022.gada 16.septembrī Polijas pilsētā, Krakovā tika slēgta konference IEEE NAP-2022.
Tā bija pirmā IEEE NAP konference, kas nenotika Ukrainā. Konference notika lieliem panākumiem. IEEE NAP-2022, konferences laikā  tika sniegti vairāki mutiskie un stende referāti par dažādām tēmām: no sudraba nanodaļiņu efektivitātes, LIPSS nanopatternēšanas līdz MXene biomedicīnas pielietojuma perspektīvām.
Konference ir labākā vieta kontaktu veidošanai un jaunu ideju apmaiņai, iespēja atrast jaunus draugus un sadarbības partnerus , lai radītu jaunus projektus.
Īpašs paldies "Jauna fotoluminiscences platforma Listeria monocitogēnu noteikšanai" 1.1.1.5/21/A/001 projektam par atbalstu manai dalībai! 

 

 

Dalīties