2022.gada 20. oktobrī notika iknedēļas Atomfizikas un spektroskopijas institūta zinātniskais seminārs kurā ar prezentāciju uzstājas vieslektore Dr. Mažena Mackoit – Sinkevičienė  no Viļņas Universitātes Teorētiskās fizikas un astronomijas institūta. Dr. Maženas Mackoit – Sinkevičienės pētniecības jomas ir    kvantu un nelineārā optika, aukstās atomu gāzes, neklasiskie griešanās stāvokļi, atsevišķi fotonu avoti cietās vielās un superrežģu teorētiskā izpēte. Seminārā Dr. Mažena Mackoit – Sinkevičienė uzstājās ar prezentāciju  “Spin-squeezed states with ultra-cold fermions”. Pēc prezentācijas notika aktīva diskusija. 

 

  

Dalīties