2022.gada 27. oktobrī notika iknedēļas Atomfizikas un spektroskopijas institūta zinātniskais seminārs, kurā ar prezentāciju “Uz mikrosfērām balstīti optiskās šķiedras sensori un to pielietojumi” uzstājas vieslektore Dr.inž. Paulina Listewnik no Gdaņskas Tehnoloģiju universitātes. Dr.inž. Paulina Listewnik  interešu un pētniecības jomas sensori un biofotonika. Pēc prezentācijas Dr.inž. Paulina Listewnik atbildēja uz klātesošo jautājumiem. 

 

Dalīties