Latvijas Univeristātes  Atomfizikas un spektroskopijas institūta vadošais pētnieks Viesturs Šints 2022. gada oktobri pavadīja mobilitātes vizītē Čehijā, ārzemju sadarbības kompānijā ” Nanopharma”. Mobilitātes vizīte notika projekta “Nanostrukturālās virsmas izveide un attīstība zobu implantu ražošanai” (līguma nr. 777926-NanoSurf-H2020-MSCA-RISE-2017) ietvaros. V.Šinta zinātniskā darbība mobilitātes brauciena laikā bija  saistīta ar tādu materiālu izveidi, ko veido no polimēriem vērpta nanošķiedra kopā ar magnētiskām nanodaļiņām. Šim mērķim izmantotas divu veidu magnētiskas nanodaļiņas (ar un bez pievienota citrāta koloidālai stabilizācijai). Daļiņas sajauktas ar 10% PVA polimēru šķīdumu. Vērpšana veikta ar adatas elektrovērpšanas tehnoloģiju. V.Šints veica analīzi polimēru šķīdumam (viskozitāte, vadāmība) un iegūtajai šķiedrai (analīze elektronu mikroskopā). Papildus tam notikusi V. Šinta iepazīšanās ar Nanopharma kompāniju un Liberecas Tehnisko universitāti, un abu piedāvātajām zinātniskās izpētes un elektrovērpšanas tehnoloģiju iespējām. Vizītes laikā V.Šints iepazīstināja  Nanopharma darbiniekus ar Latvijas Universitātes pētījumiem.

 

Dalīties