2022. gada 8. decembra Atomfizikas un spektroskopijas institūta zinātniskajā seminārā tika prezentēti fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta Nr. lzp-2019/1-0280 "Jaunu metožu attīstīšana spektrāli neizšķirtu atomu enerģijas līmeņu koherentai kontrolei zem spektrālās izšķirtspējas robežas" rezultāti. Par projekta 3 gadu laikā sasniegto ziņoja Atomfizikas, atmosfēras fizikas un fotoķīmijas laboratorijas vadošais pētnieks Kaspars Mičulis un pētnieks Atrūrs Ciniņš. Projekta pētījuma virzieni ir: hipersīkstruktūras mijiedarbības ietekme uz ietērpto stāvokļu īpašībām atomos, kvantu interferences parādības izmantošana atomu  enerģijas līmeņu koherentai kontrolei, hipersīkstruktūras līmeņu selektīva ierosme, izmantojot STIRAP metodi. Projekta īstenošanas  periodā tika sagatavotas 7 publikācijas žurnālos, kas ir citēti WoS vai Scopus datu bāzēs un 15 konferenču tēzes.  Seminārā noslēgumā notika diskusija, kuras laikā K.Mičulis un A.Ciniņš atbildēja uz klātesošo jautājumiem.  

 

 

Dalīties