2022. gada 15.decembra LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta iknedēļas zinātniskajā seminārā savu atskaiti par fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu Nr. lzp-2019/1-0254 "Multimodālā attēlošana veterenārās onkoloģijas vajadzībām, kombinējot optisko koherences tomogrāfiju un fotoakustisko mikroskopiju" sniedza Biofotonikas laboratorijas vadošais pētnieks Mindaugas Tamosiunas. Prezentācijā M.Tamosiunas atskaitījās par projekta trīs gadu rezultātiem un sasniegumiem. Starp projekta rezultātiem var atzīmēt  2 publikācijas kas ir pieņemtas publicēšanai WOS, notika dalība 3  konferencēs, kas ir indeksēti Scopus datubāzē, izveidots 1 prototips, ir sasniegti arī citi rezultāti atbilstoši projekta pieteikumam.  M.Tamosiunas iepazīstināja  klātesošos ar multimodālās attēlveidošanas koncepciju, metodēm kas tika izmantotas projekta realizācijā.

  

 

Dalīties