Optisko biosensoru un funkcionālo nanomateriālu laboratorijas pētnieks Dr. Maksims Pogorielovs no 2022. gada 24. novembra līdz 23. decembrim apmeklēja Esenes universitātes klīniku ar mērķi apmācīt monoklonālo antivielu (mAb) izstrādes tehnoloģiju un anti-CEACAM1 un anti-Lysteria mAb izstrādi. Vizītes laikā viņš izmantoja optimizētu imunizācijas un hibridomas saplūšanas tehnoloģiju jaunu antivielu izstrādei.
Vizīte tika veikta Horizon Europe MSCA-SE projekta “Towards MXenes' biomedical applications by high-dimensional immune MAPping)” (MX-MAP) ietvaros sinerģijā ar ERAF projektu "Jauna fotoluminiscences platforma Listeria mono citogēnu noteikšanai" 1.1.1.5/21/A/ 001. Jaunās iegūtās zināšanas tiks izmantotas jaunu MXene-mAb kompleksu izstrādei pret vēža ārstēšanai un ZnO-Au bāzes nanosensoru izstrādei L. Monocytogenis attīstībai.

Dalīties