Latvijas Universitāte izsludina izsoli Nr. 6/LU/2022 par intelektuālā īpašuma – zinātība (know-how) “Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai”, kas ietver metodi skābekļa piesātes vizualizācijai ādā, izmantojot multispektrālos difūzās atstarošanas attēlus, kas iegūti redzamās gaismas šaurjoslu spektru apgaismojumā – izmantošanas tiesībām un licences līguma noslēgšanas procesu. 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš :  2023. gada 26. janvāris, plkst. 13.00.

Sīkāka informācija pieejama : https://www.lu.lv/zinatne/intelektuala-ipasuma-izsoles/

Dalīties