LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta Optisko biosensoru un funkcionālo nanomateriālu laboratorijas pētnieks Maksym Pogorielov projekta “Jauna fotoluminescences platforma Listeria mono citogēnu noteikšanai” (Nr. 1.1.1.5/21/A/001) rezultātu popularizēšanai un sabiedrības informēšanai ir izveidojis youtube materiālus: 
 
Klīniskais pielietojuma virziens – nanostrukturēti homostatiskie sūkņi 
  

 

Izstrāde un biomateriālu novērtēšana - jauni nanomateriāli galvenai elektroapstrādes membrānai 

  

Listeriozes etioloģija un profilakse

   

Dalīties