Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūts (LU ASI) 2023.gada jūlijā piedalījās Valsts nodarbinātības aģentūras projektā ,,Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Nr. 2023/35./9.5-3/81.4.2. Lai atbalstītu jauniešus un iepazīstinātu ar Latvijas Universitāti kā arī laboranta darbu, LU ASI tika nodarbināta Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas absolvente Khushi Malhotra, kuras interesi un iesaisti ikdienas laboranta darbos augstu vērtēja viņas darba vadītāja LU ASI Optisko biosensoru un funkcionālo nanomateriālu laboratorijas, vadošā viespētniece Viktoriia Korniienko. 
Khushi par nostrādāto mēnesi saka: “Esmu ieguvusi jaunas zināšanas, vērojusi un piedalījusies dažādos eksperimentos mikrobioloģijas jomā, ko mācīšos universitātē padziļināti studiju kursā. Paldies darba vadītājai un pētniecei Viktoriia, kas deva iespēju iepazīt zinātni un pētniecību mazliet tuvāk.” 

Sveicam Khushi Malhotru ar iestāšanos Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Ārstniecība - otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā. 

  
 

Dalīties