2023. gada 16. jūnijā, atbildes vizītē RSU bija ieradušies apciemot LU ASI, kas tika organizēts kā atskaites punkts, lai prezentētu projekta "Jauna fotoluminiscences platforma Listeria mono citogēnu noteikšanai" (Nr. 1.1.1.5/21/A/001) rezultātus mērķa grupai un iepazītos ar institūta darbu un sadarbības iespējām. 

 

Dalīties