LU  Atomfizikas un spektroskopijas institūta Optisko biosensoru un funkcionālo nanomateriālu laboratorijas vadītājs Roman Viter, inženieris Kārlis Grundšteins, zinātniskā viesasistente Iryna Tepliakova un zinātniskais asistents Viktor Zabolotnii no 2023. gada 30. jūnija līdz 29. jūlijam atradās mobilitātes vizītē Lietuvas kompānijā  “MB SensoGrafa”. Mobilitātes vizīte notika projekta “Jauni optiskie nanokompozītu sensori mikro un makro elementu analīzei kukurūzas augos” (Novel optical nanocomposite sensors for analysis of micro and macro elements in corn plants) (līguma Nr. 101086364 — SENS4CORN HORIZON-MSCA-2021-SE-01) ietvaros. 
Vizītes laikā R.Viter ir apguvis apmācību šķidrumu sistēmu montāžā ar peristatiskajiem sūkņiem, sensoru sistēmu projektēšanu, detaļu izgatavošanu ar 3D printeriem. K.Grundšteins ieguva jaunas zināšanas optisko sensoru dizainā, projektēta un izveidota optiskās fotoluminiscences sistēma izmantojot mikrofluīdiku. I.Tepliakova pabeidza apmācības par mikrofluidiskās sistēmas ar peristaltisko sūkni montāžu un uzstādīšanu, par biosensoru sagatavošanu un testēšanu ar elektroķīmiskām metodēm. Savukārt V.Zabolotnii saņema apmācību par optiskās fotoluminiscences sistēmas montāžu un uzstādīšanu, uz ZnO bāzes veidotu nanostruktūru priekštestēšanu Cu2+, Fe3+, Cd3+, Al3+, Cr3+ jonu noteikšanai. 
 

 

Dalīties