2023. gada 29. augustā Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūta darbiniekiem bija iespēja piedalīties tiešsaistes seminārā par intelektuālā īpašumu aizsardzību Latvijas Universitātē. Semināru organizēja Patentu valde un kā moderators semināru vadīja  Mārtiņš Kokalis, EUIPO piesaistītais eksperts MVU jautājumos. 
Semināra sākumā Linda Zommere, Patentu valdes Juridiskās nodaļas vadītāja, stāstīja par autortiesībām. Vēlāk Patentu valdes patentu departamenta vecākā eksperte Aija Lazareva sniedza ieskatu par to kas tad ir patenti. Semināra noslēgumā Diāna Orlova, Patentu valdes patentu departamenta vecākā eksperte, pastāstīja kā veikt patentmeklējumus EPO. 

Ar semināra prezentācijām var iepazīties šeit:
Lindas Zommeres prezentācija “Autortiesības
Aijas Lazarevas prezentācija “Aspekti, kas jāņem vērā, patenta pieteikumu un piesakot izgudrojumu
Diānas Orlovas prezentācija “Patentēšana ārvalstīs un patentmeklējums
 

Dalīties