2023. gada 21. septembrī MT vidē  notika LU Atomfisikas un spektroskopijas (LU ASI) iknedēļas zinātniskais seminārs, kurā LU ASI pētnieks Dr. Maksym Pogorielov sniedza ziņojumu par ERAF projekta Nr. 1.1.1.5/21/A/001 “Jauna fotoluminescences platforma Listeria mono citogēnu noteikšanai" sasniegtajiem rezultātiem un nākotnes plāniem.

 

Dalīties