2023. gada 21. septembrī Latvijas Universitātes (LU) Fizikas un astronomijas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta Biofotonikas laboratorijas pētniece Ilze Ošiņa  aizstāvēja promocijas darbu zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai dabaszinātnēs. Promocijas darba tēma : “Spektrāllīniju attēlveidošana bezkontakta ādas diagnostikai un viltojumu atklāšanai”.

Darba zinātniskais vadītājs: Dr. habil. phys. Jānis Spīgulis.
Recenzenti: 
Dr. habil. phys. Ruvins Ferbers (Latvijas Universitāte),
Dr. phys. Aleksejs Kataševs (Rīgas Tehniskā universitāte),
Dr. Dror Fixler (Bar-Ilana Universitāte, Izraēla).

Sveicam ar zinātnes doktora grāda iegūšanu!  

   

Dalīties