LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta Optisko biosensoru un funkcionālo nanomateriālu laboratorijas vadītājs Dr. Roman Viter, vadošais pētnieks Dr. Mindaugas Tamosiunas un inženieris Kārlis Grundšteins 2023. gada oktobri un novembra sākumu pavadīja mobilitātes vizītē Lietuvas uzņēmumā “MB SensoGrafa”. Mobilitātes vizīte notika projekta “Jauni optiskie nanokompozītu sensori mikro un makro elementu analīzei kukurūzas augos” (Novel optical nanocomposite sensors for analysis of micro and macro elements in corn plants) (līguma Nr. 101086364 — SENS4CORN HORIZON-MSCA-2021-SE-01) ietvaros. 

Vizītes laikā M.Tamosiunas un R.Viter veica mērījumus ar DRIFTS un FTIR metodes standarta ATR režīmu. Tika konstatēts, ka DRIFTS metode nav piemērojama pulvera paraugiem ar plānu funkcionālā liganda nanomēroga pārklājumu. Notika apmācība paraugu testēšanas konfokālajā Ramana spektroskopijā. ZnO-SB un ZnO-MOF paraugi tika pētīti ar Ramana spektroskopiju, izmantojot 2 viļņu garumus (523 un 785 nm) un apstiprināta kompozītu veidošana. Iegūtie FTIR un Ramana dati tiks analizēti kopā ar optiskās spektroskopijas mērījumiem. Turklāt Rīgā tiks veiktas Z-potenciāla pārbaudes.

Savukārt Kārlis Grundšteins vizītes laikā ieguva jaunas zināšanas 3d printēšanā ar tādiem materiāliem kā TPU, polipropilēnu un polikarbonātu. K.Grundšteins apguva integrēto sistēmu optimizāciju un to pielāgošanu optiskajiem sensoriem, ieguva zināšanas sensoru šūnu projektēšanā, izveidoja dizainu un izprintēja  testēšanas šūnas izmantojot PLA un TPU polimērus. K.Grundšteinam bija iespēja uzlabot sensoru dizainu izmantojot polikarbonātu augstas temperatūras noturības nolūkam un veikt šūnu paraugu integrēšanu optiskajām un elektroķīmiskajām mikroshēmām, ka arī veikt elektroķīmiskus mērījumus ar sensoru šūnām. 

 

Dalīties