LU  Atomfizikas un spektroskopijas institūta Optisko biosensoru un funkcionālo nanomateriālu laboratorijas zinātniskā viesasistente Iryna Tepliakova un zinātniskais asistents Viktor Zabolotnii 2023. gada novembrī atradās mobilitātes vizītē Lietuvas kompānijā  “MB SensoGrafa”. Mobilitātes vizīte notika projekta “Jauni optiskie nanokompozītu sensori mikro un makro elementu analīzei kukurūzas augos” (Novel optical nanocomposite sensors for analysis of micro and macro elements in corn plants) (līguma Nr. 101086364 — SENS4CORN HORIZON-MSCA-2021-SE-01) ietvaros. 

Vizītes laikā  I.Tepliakova ar Ramana, FT-IR, fotoluminiscences un absorbcijas metodēm pētīja  šifa bāzes, benzimidazola ligandus. I.Tepliakova piedalījās mācībās par Ramana spektroskopiju. Katram ligandam tika noteikti optimālie šķīdinātāju veidi, ligandu koncentrācijas šķīdumā jutības mērījumiem. Tika nodrošināta ligandu šķīduma sensoru testēšana dažādu metālu jonu (Zn2+, Cd2+, Mn2+, Cu2+, Al3+, Fe3+, Cr3+, Co2+ u.c.) jutības noteikšanai ar fotoluminiscences un absorbcijas metodēm. 

 

Savukārt V.Zabolotnii izmantojot FTIR un Ramana spektroskopiju, nodefinēja SB strukturālās īpašības. Tika noteikti optimālie šķīdinātāji katram ligandam un jonu saturošiem sāļiem. Ligandiem tiks novērota jutība pret Cd, Zn, Cu, Pb, Fe joniem. Pamatojoties uz to, tiek plānota turpmāka uz SB balstīta nanokompozītu sintēze.

 

Mobilitātes vizītes laikā iegūtie rezultāti tiks aprobēti konferencēs, plānota kopīga publikācija, tie tiks izmantoti kā pamats turpmākajiem projektiem.

Dalīties