2023. gada 30. novembra LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta zinātniskajā seminārā ar prezentāciju "Latvijas dalība CERN. Latvijai pieejamās CERN programmas un sadarbības iespējas” uzstājās vieslektors Latvijas pārstāvis CERN Dr.sc.ing. Toms Torims. 

Eiropas Kodolpētniecības aģentūra, jeb CERN jau gandrīz 70 gadus ir pasaulē vadošais zinātniskais centrs, kurā notiek globāli nozīmīgi zinātnes atklājumi. CERN ir pasaulē lielāka laboratorija kas nodarbojas ar daļiņu fizikas pētījumiem. Kopš 2021. gada Latvija ir pilntiesīgā CERN asociētā dalībvalsts. Tas Latvijas zinātniekiem paver plašākas iespējas strādāt vienā no pasaules spēcīgākajiem zinātnes centriem. CERN savas misijas izpildē balstās uz četriem pīlāriem: pētniecība, apmācība, sadarbība un tehnoloģijas un inovācijas. 

Savā prezentācijā Dr.sc.ing. T.Torims stāstīja par to kas ir CERNS, kāda ir Latvijas CERN stratēģija, kāds ir plāns Latvijas CERN stratēģijas īstenošanai, kādi ir Latvijas sasniegumi CERN pašlaik un kādi ir nākotnes plāni. Dr.sc.ing. T.Torims aicināja LU ASI pētniekus izvērtēt savas iespējas iesaistīties CERN pētījumos un mudināt talantīgus jauniešus interesēties par šo programmu un iesaistīties tajā, jo CERN dod labas iespējas studēt un strādāt Latvijā. Semināra noslēguma Dr.sc.ing. T.Torims atbildēja uz klātesošo jautājumiem.  

 

 

  

Vairāk informācijas par CERN Latvijā: https://www.rtu.lv/lv/aef/latvija-un-cern


CERN Nacionālais kontaktpunkts Latvijā: https://www.rtu.lv/lv/aef/latvija-un-cern/cern-nacionalais-kontaktpunkts-latvija 

Dalīties