Projekta HORIZON-MSCA-2022-SE-01 ESCULAPE 101131147 atklāšanas sanāksme notika Porto, Portugālē, no 2023. gada 21. novembra līdz 23. novembrim. Tajā piedalījās partneri no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Francijas, Čehijas, Portugāles, Somijas, Ukrainas un Brazīlijas. 

ŠĪ sanāksme bija oficiāls sadarbības ceļojuma sākums, sniedzot iespēju visiem projekta partneriem saskaņot mērķus, cerības un lomas. Pasākuma galvenais mērķis bija uzsākt ESCULAPE projektu, pārskatīt projekta mērķus un atskaites punktus, izklāstot projekta plānu. 

ESCULAPE projekts ir vērsts uz spēcīgas starpdisciplināras sadarbības veicināšanu, koncentrējoties uz pētniecības un inovāciju biomateriālu, polimēru zinātnes, nanotehnoloģiju, audu inženierijas, mikrobioloģijas un medicīnas jomā. Galīgais mērķis ir radīt jaunus risinājumus medicīnas inženierijā un valkājamā elektronikā. 

 

 

   

Dalīties