LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta darbinieki 2023. gada 7. decembra zinātniskajā seminārā varēja noklausīties Prof. Dag Hanstorp vieslekciju par lāzera spektroskopijas trīs desmitgadēm. 

Prof. Dag Hanstorp sniedza pārskatu par savām pētniecības interesēm, kas ietver gan fundamentālos, gan lietišķos pētījumus. No fundamentālās puses Prof. Dag Hanstorp iepazīstināja ar pētījumiem par lāzera spektroskopiskajiem negatīvajiem joniem, kas veikti liela mēroga iekārtas, piemēram, ISOLDE CERN un elektrostatiskās uzglabāšanas gredzens DESIREE Stokholmā. Tas ietvers pirmo radioaktīvā negatīvā jona fotoatdalīšanas. Vieslekcijas noslēgumā Prof. Dag Hanstorp iepazīstināja ar viena piliena Millikana eksperimentu, kurā ar neapbruņotu aci bija iespēja novērot viena elektrona emisiju.

Prof. Dag Hanstorp prezentācija šeit

 

 

 

Vairāk informācija par viesprofesoru Dag Hanstorp un Gēteburgas Universitāti:
Prof. Dag Hanstorp CV un publikāciju saraksts https://www.gu.se/en/about/find-staff/daghanstorp 
un viņa vadītā Fizikas nodaļa, zinātnisko tēmu īss apraksts https://www.gu.se/en/about/find-organisation/department-of-physics 

Dalīties