LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta (LU ASI) 2023. gada 21. decembra zinātniskajā seminārā LU ASI Optisko biosensoru un funkcionālo nanomateriālu laboratorijas vadītājs,  vadošais pētnieks Dr. Roman Viter prezentēja Latvijas – Lietuvas – Taivānas projekta “Caurplūdes sistēmas imūnanalīzes ierīces vīrusu infekciju diagnosticēšanai” (Flow-through system based immunoanalytical devices for the diagnosis of viral-infections) rezultātus. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Viļņas universitāti un Taivānas nacionālo universitāti. Dr. R. Viter prezentēja projekta mērķus un secinājumus, kas izdarīti projektam noslēdzoties. Projekta laikā tapa sešas zinātniskās publikācijas. Dr. R. Viter piedalījās divās konferencēs kur tika prezentēti projektā sasniegtie rezultāti. Projekta laikā notika divas  mobilitātes vizītes uz Lietuvu un Taivānu. Šo vizīšu laikā projekta sadarbības partneri varēja apspriest projektā paveikto, apmainīties ar savstarpējo pieredzi un pārrunāt nākotnes plānus. 

 

 

Dr. R.Vitera prezentācija šeit 
 

Dalīties