2023. gada 21. decembrī LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta (LU ASI) zinātniskajā seminārā LU ASI Atomfizikas, atmosfēras fizikas un fotoķīmijas laboratorijas viespētnieks Dr. Jānis Sniķeris prezentēja Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 1.1.1.1/20/A/070 “Nākamās paaudzes tehnoloģijas izstrāde augstas tīrības kristālu audzēšanā, izmantojot MHD pseido levitāciju” (turpmāk – projekts) rezultātus. Projektu no 2021. gada 1. aprīļa līdz 2023. gada 30. novembrim īstenoja Latvijas Universitāte (vadošais partneris) sadarbībā ar SIA “AGL Technologies” un SIA “Cryogenic and Vacuum Systems”. Projekta vispārējais mērķis ir pirmo reizi pasaulē pārbaudīt eksperimentāli nākamās paaudzes iekārtas koncepciju ultra-augstas tīrības pakāpes germānija kristālu audzēšanai ar MHD levitācijas metodi pseidolevitācijas apstākļos (nākotnes vajadzības prasa tīrību viens svešais atoms uz 1013 germānija atomiem Ge kristālā) ar virsmērķi nākotnē tādus ražot un lietot Latvijā, kā arī eksportēt, licencējot intelektuālo īpašumu. Projekta īstenošanas laikā izveidoti divi prototipi, izstrādāti un publicēti 3 zinātniski raksti, veikto pētījumu rezultāti ir prezentēti 4 zinātniskās konferencēs, iesniegti un apstiprināti 2 patentu pieteikumi Latvijas Patentu Valdē. 

 

Dr. J.Sniķera prezentācija šeit


Neskatoties uz to, ka projekts noslēdzās 2023. gada 30. novembrī projekta zinātniskā grupa turpina prezentēt projekta rezultātus, to  augstu sniegumu apliecina saņemtie apbalvojumi. 
Konferencē "Measurement 2023”, kas 2023. gada maijā notika Slovākijā, Dr. Jānis Sniķeris ieguva Jauna zinātnieka balvu. 


Savukārt LU ASI Atomfizikas, atmosfēras fizikas un fotoķīmijas laboratorijas pētnieks Viesturs Silamiķelis 2023. gada decembrī ieguva sudraba medaļu par dalību Universitet Politechniczny-International Warsaw Inventions Show "IWIS-2023". 


 

Dalīties