LZA īstenais loceklis Jānis Alnis par savu darbu Latvijā, Zviedrijā un Vācijā.
Pilnu tekstu var lasīt Zinātnes Vēstneša 2024.gada 29.aprīļa numura 1., 4.-6.lappusē

Dalīties