Ilze Ošiņa devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Nansī, Francijā OSMOZE ‘Multimodālas spektrālās attēlošanas un mašīnmācīšanās metodes in-vivo cilvēka ādas bio-optiskai raksturošanai’ programmas ietvaros laikā no 27.-31.maijam, 2024.

Tur viņu laipni uzņēma Marine Amouroux un Walter Blondel no Lorraine Universitātes. Iepazīstinot ar sevi un savu darbu, Bioloģijas, signālu, vēža un neiroloģijas (CRAN) nodaļai Ilze prezentēja referātu par spektrāllīniju attēlošanu bezkontakta ādas diagnostikai. Referātā tika apskatītas LU ASI Biofotonikas laboratorijā izstrādātās ierīces spektrāllīniju attēlošanai, vienmērīga apgaismojuma nodrošināšanas un speklu noņemšanas metodes, datu apstrādē izmantotie algoritmi un pamata vienādojumi, kā arī ādas maketu izgatavošana un iegūtie rezultāti gan no maketiem, gan in vivo ādas mērījumiem. Vizītes laikā Ilze iepazinās ar Lorraine Universitātē izmantoto ādas maketu izgatavošanas tehnoloģiju un asistēja pētnieci Marie Camonin to veidošanas procesā.

Marine Amouroux un Walter Blondel atbildes vizītē Rīgā ieradīsies septembra sākumā, papildus piedaloties konferencē Biophotonics – Riga 2024 no 10.-11.septembrim  IEEE Starptautiskās konferences “Nanomateriāli: pielietojumi un to īpašības” ietvaros.
 

Dalīties