2024.gada 20.jūnijā ASI zinātniskajā seminārā tika prezentēta noslēguma atskaite par LZP FLPP Nr.lzp-2020/1-0005 'Dzīvsudraba piesārņojums savvaļas putnos Latvijā: pašreizējais stāvoklis un līdzšinējo pārmaiņu rekonstrukcija'. Projekts tika realizēts ASI Augstas izšķirtspējas spektroskopijas un gaismas avotu tehnoloģijas laboratorijā laikā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2024.gada 30.jūnijam. Projekta vadītāja: Dr.Phys. Rita Veilande (Teorētiskās fizikas laboratorija).

Dalīties