No 2024.gada 1.jūnija līdz 8.jūnijam Dr. Viktoriia Korniienko devās komandējumā uz Sumi Valsts universitāti, Ukrainā. Komandējuma laikā tika veikta elektrisko šķiedru membrānu bioloģiskās saderības novērtēšanu ar dažādām iekļauto AgNP koncentrācijām šūnu līnijās. Kā arī novērtēt imobilizēto augšanas faktoru šūnu augšanas stimulēšanas ietekmi uz šūnu piesaisti un proliferāciju, izmantojot šūnu skaitīšanas testus un fluorescējošu mikroskopiju.
Komandējums bija pētnieciskā projekta Latvija-Ukraina sadarbības programmas ietvaros 'Implementation of 2D bi-layered nanomembranes for guided tissue regeneration in endo-perio lesions and periimplantitis' Nr. LV-UA/2024/5.
 

Dalīties