2024.gada 25.-29.jūnijā pētnieks Dr. Volodymyr Deineka piedalījās "EUROMXENE 2024" kongresā, Valensijā, Spānijā.
Uzstājās ar prezentāciju par titāna karbīda 2D MXene nanodaļiņu izmantošanas perspektīvām melanomas fototermiskajā terapijā. Pēc prezentācijas tika rīkota diskusija par šo materiālu priekšrocībām un trūkumiem. Tā kā kongresā piedalījās materiālu zinātnes pētnieki dažādās jomās, tad tika apspriesta iespēja modificēt MXenes, lai palielinātu terapijas specifiku. Ziņojuma pamatā iegūtie dati no MSC4Ukraine projekta "Innovative two-dimensional nanomaterials for photo-thermal therapy of melanoma" (Nr. 1232462) pirmajā gada rezultātiem.

Dalīties