Projekta nosaukums:

“Ātra un rentabla, uz mašīnmācīšanos balstīta sistēma mikroorganismu augšanas analīzei”

Projekta līguma numurs:

1.1.1.1/19A/147

Projekta partneri:

SIA "Laboratorija AUCTORITAS" (Edgars Baranovičs)

Rīgas Tehniskā Universitāte (Dmitrijs Bļizņuks)

Projekta īstenošanas termiņš:

36 mēneši (01.07.2020. - 30.06.2023.)

Projekta kopējais finansējums:

647 881,72 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs:

Aleksejs Ļihačovs (Biofotonikas laboratorija)

Projekta administratīvais vadītājs:

Liene Ozoliņa

Par projektu:

Starpdisciplinārā (biofotonika, mikrobioloģija, inženierzinātnes un informācijas tehnoloģijas) Projekta mērķis ir izstrādāt un validēt jaunu, rentablu sistēmu mikroorganismu aktivitātes agrīnai novērtēšanai cietās barotnēs. Mikroorganismu aktivitātes novērtēšanas sistēma izmantos bezkontakta lāzera speklu kontrasta attēlošanas tehnoloģiju kombinācijā ar dziļās mašīnmācīšanās mākslīgā neironu tīklā (MNT) balstītu attēlu apstrādi. Sistēma ievērojami samazinās laiku, kas nepieciešams mikrobu testa rezultātu iegūšanai un automatizēs baktēriju skaitīšanu un klasifikāciju. Projekta laikā piedāvātais ierīces prototips un uz MNT algoritmu balstītais algoritms tiks pārbaudīts reālos laboratorijas apstākļos un validēts mikrobioloģijas testa laboratorijā, kur tiek veikti dažādu pārtikas un vides paraugu mikrobioloģiskie testi. Projekta komandu veidos pieredzējuši mikrobioloģijas, biofotonikas, elektronikas un informācijas tehnoloģiju eksperti, jaunie zinātnieki un studenti no Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un privātās pārtikas higiēnas laboratorijas SIA “AUCTORITAS”.

Paredzamie galvenie rezultāti ietver:

  1. Portabla sistēma lāzer speklu ģenerēšanai un attēlu iegūšanai (TRL4);
  2. Uzlaboti MNT balstīti algoritmi lāzera speklu attēlu analīzei un mikrobu aktivitātes novērtēšanai;
  3. Autonoma, kompakta lāzera speklu attēlošanas ierīce mikroorganismu skaitīšanai un klasificēšanai (TRL7);
  4. 9 oriģināli zinātniskie raksti (ieskaitot trīs žurnālos ar augstu ietekmes faktoru), izstrādātā produkta intelektuālais īpašums (zinātība), kā arī licences līgums (jānoslēdz pēc projekta īstenošanas);
  5. Jauna metode ātrai mikroorganismu koloniju veidojošo vienību uzskaitīšanai, ko izmanto, lai kvantitatīvi noteiktu kopējo koloniju veidojošo vienību skaitu un noteiktu specifiskās baktēriju grupas.

Projekta aktivitātes līdz 2020.gada oktobrim

Projekta aktivitātes līdz 2021.gada janvārim

Projekta aktivitātes līdz 2021.gada jūlijam

Projekta aktivitātes līdz 2021.gada oktobrim

Projekta aktivitātes līdz 2021.gada 31. decembrim

Projekta aktivitātes līdz 2022. gada 31. martam

Projekta aktivitātes līdz 2022.gada 31.jūlijam

Projekta aktivitātes līdz 2022.gada 31.oktobrim

Projekta aktivitātes līdz 2023.gada 31.janvārim

Projekta aktivitātes līdz 2023.gada 30.aprīlim

Projekta aktivitātes līdz 2023.gada 30.jūnijam

Notikumi:

Projekta publicitāte:

  • 2021. gada 30.aprīlī pasākums "Eiropas Zinātnieku nakts 2021" notika virtuāli tīmekļa vietnē www.zinatniekunakts2021.lv. Šī pasākuma ietvaros LU ASI Biofotonikas laboratorijas vadošais pētnieks Aleksejs Ļihačovs video materiālā pastāstīja par projekta pētījumā pielietoto metodi kā lāzeru izmanto baktēriju koloniju augšanas kontrolē. Video skaties šeit
  • Preznetācija European Conferences on Biomedical Optics 2021, Ilya Balmages et al., “Laser Speckle Imaging Reveals Bacterial Activity Within Colony”. Prezentācija aplūkojama šeit.
  • LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta vadošais pētnieks Dr. biol. Jānis Liepiņš 23. un 24. septembrī notikušajā LU Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienu ietvaros rīkotajā Zināšanu agorā stāstīja par projektā sasniegtajiem rezultātiem. Vairāk par stāstīto šeit un video.
  • Latvijas zinātnieki rada metodi ātrākai mikrobioloģiska piesārņojuma konstatēšanai. Rakstu delfi.lv lasi šeit
  • 27.01.2022. Projekta vadītājs A.Ļihačovs prezentēja projekta progresu LU ASI Zinātniskajā seminārā. Prezentācija aplūkojama šeit.