Projekta nosaukums:

Jaunu čukstošās galerijas modu mikrorezonatoru izstrāde optisko frekvenču standartu un biosensoru pielietojumiem, un to raksturošana ar femtosekunžu optisko frekvenču ķemmi

Projekta līguma numurs:

1.1.1.1/16/A/259

Projekta īstenošanas termiņš:

01.03.2017. - 28.02.2020.

Projekta kopējais finansējums:

648 252,61 EUR, no kuriem 551 014,72 EUR ERAF atbalsts

Projekta zinātniskais vadītājs:

Dr.fiz. Jānis Alnis (Kvantu optikas laboratorija)

Par projektu:

Projekta mērķis ir iegūt jaunas zināšanas Čukstošās Galerijas Modu (ČGM) rezonatoru izstrādē, stabilizēšanā un modelēšānā, un rezonatoru izmantošanā biomolekulu detektēšanai.