Projekta nosaukums:

Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai

Projekta līguma numurs:

1.1.1.1/16/A/065

Projekta īstenošanas termiņš:

01.03.2017.- 31.05.2019.

Projekta kopējais finansējums:

647 831,73 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs:

Andris Grabovskis (Biofotonikas laboratorija)

Par projektu:

Projekta mērķis: izstrādāt diagnostikas metodi agrīnai sepses izraisīto audu mikrohemodinamikas regulācijas bojājumu vizualizēšanai un kvantificēšanai, izmantojot hiperspektrālo un termogrāfijas attēlveidi, un to pre-klīniski aprobēt veicot sepses patoģenēzes izpēti pacientu terapijas laikā.