Projekta nosaukums:

Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē

Projekta līguma numurs:

2009/0138/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/004

Projekta īstenošanas termiņš:

01.07.2009.- 30.06.2010.

Projekta zinātniskais vadītājs:

E.Zariņa