Projekta nosaukums:

Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas (InBiT)

Projekta līguma numurs:

2013/0009/ 1DP/1.1.1.2.0/ 13/APIA/VIAA/014

Projekta īstenošanas termiņš:

01.09.2013. - 31.08.2015.

Projekta kopējais finansējums:

49 396 LVL

Projekta zinātniskais vadītājs:

D.Jakovels (Biofotonikas laboratorija)

Par projektu:

Projekta vispārīgais mērķis:
Veicināt papildu cilvēkresursu piesaisti zinātnei, veidojot jaunu starpdisciplināru zinātnisko grupu, kuras zinātniskajam un pētnieciskajam darbam piesaista jaunos zinātniekus un ārvalstu zinātniekus. Izveidota grupa izstrādās un aprobēs jaunas tehnoloģijas un ierīces biomedicīnisko attēlu iegūšanai un apstrādei.

Projekta specifiskais (zinātniskais) mērķis:
Izstrādāt un klīniski aprobēt inovatīvas metodes un ierīces neinvazīvai multimodālu ādas attēlu veidošanai un apstrādei, lai identificētu un klasificētu specifiskus ādas bojājumus, kā arī lai nodrošinātu bezkontakta sirdsdarbības un asinsrites monitoringu.