Projekta nosaukums:

"Ātrā mikroorganismu aktivitātes noteikšana ar optisko bezkontakta metodi"

Projekta līguma numurs:

lzp-2018/2-0051

Projekta īstenošanas termiņš:

01.12.2018.–01.12.2020.

Projekta kopējais finansējums:

200 000,00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs:

Aleksejs Ļihačovs (Biofotonikas laboratorija)

Par projektu:

Projekta mērķis ir izstrādāt un aprobēt laboratorijas apstākļos jaunu bezkontakta optisko tehnoloģiju mikrobioloģiskas aktivitātes ātram novērtējumam. Bezkontakta novērtēšanai tiks izmantota lāzera speklu kontrasta attēlošanas tehnoloģija kombinācijā ar attēlu apstrādi ar mākslīgiem neironu tīkliem (MNT). Mikrobioloģiskās aktivitātes novērtēšanas procesu veidos laikā mainīgu lāzera speklu struktūru reģistrācija, iegūto datu apstrāde ar MNT un iegūta rezultāta vizualizācija. Projekta laikā taps tehnoloģija (prototips) un MNT algoritms, kas tiks pārbaudīts laboratorijas apstākļos; iekārtas un algoritmu precizitāte tiks pārbaudīta izmantojot dažādus mikroorganismus (raugi, baktērijas). Iegūtā tehnoloģija reģistrēs mikroorganismu aktivitāti (piemēram, augšanas ātrumu) un ļaus noteikt koloniju veidojošo vienību (KVV) skaitu divas līdz sešas reizes ātrāk nekā līdz šim tradicionāli izmantotās uzskaites metodes. Projekta komandā ir biofotonikas, mikrobioloģijas, elektronikas un informāciju tehnoloģiju eksperti no Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes.

Projekta rezultāti:

Paredzētās aktivitātes līdz projekta beigām

Skaits

Zinātniskās publikācijas zinātniskajos žurnālos, kuru citējamības indekss sasniedz vismaz 50% no nozares vidējā.

1

Zinātniskās publikācijas, kas indeksētas SCOPUS, WoSCC un/vai ERIH+

5

Intelektuālā īpašuma nostiprināšana (ASV vai ES pagaidu patentu pieteikums)

1

Dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs

4

 

Atsauce publicitātei (reference for publicity):

LV: Pētījums tiek īstenots ar Latvijas Zinātņu padomes finansējuma atbalstu projektā “Ātrā mikroorganismu aktivitātes noteikšana ar optisko bez-kontakta metodi” (vienošanās Nr: lzp-2018/2-0051).

ENG: This work has been supported by Latvian Council of Science funded project “Fast and non-contact optical estimation of microorganisms activity” (agreement No: lzp-2018/2-0051).