Projekta nosaukums:

"Drošu tehnoloģiju integrācija aizsardzībai pret Covid-19 veselības aprūpes un augsta riska zonās"

Projekta līguma numurs:

VPP-COVID-2020/1-0004

Projekta zinātniskais vadītājs:

Tālis Juhna (Rīgas Tehniskā universitāte)

Projekta partneri:

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija;

Latvijas Universitāte (Atomfizikas un spektroskopijas institūts - Dr. Atis Skudra);

Elektronikas un datorzinātņu institūts;

Latvijas Organiskās sintēzes institūts;

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts;

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs;

Rīgas Stradiņu universitāte;

Latvijas Valsts kokneses ķīmijas institūts.

Projekta īstenošanas termiņš:

01.07.2020. - 31.12.2020.

Projekta kopējais finansējums:

497 580,00 EUR

Projekta mērķis:

Ierobežot Covid-19 infekcijas un citu slimību izplatību veselības aprūpes un augsta riska zonās, izstrādājot drošas, inovatīvas tehnoloģijas un produktus kolektīvai un individuālai iedzīvotāju un profesionāļu aizsardzībai.

Projekta apraksts:

Projektā vadošie Latvijas zinātnieki un inženieri no deviņām vadošajām Latvijas universitātēm un zinātniskajiem institūtiem izstrādās progresīvus risinājumus COVID-19 seku mazināšanai, kas pielietojami veselības aprūpes un citās augsta riska zonās, piemēram, sabiedriskajā transportā. Projekts risina visas MK Noteikumu Nr. 560 Covid-19 seku mazināšanai 6.7. uzdevuma tēmas. Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot pakalpojumu noturību un kvalitāti veselības aprūpes zonās COVID-19 un citu infekcijas slimību laikā, uzlabojot un attīstot uzticamas tehnoloģijas un koncepcijas. Projekta rezultāti atvieglos veselības aprūpes speciālistu, sabiedrisko pakalpojumu un visas sabiedrības labklājību, samazinot darba slodzi, veselības riskus, ar darbu saistīto stresu un pakalpojuma sniegšanas laiku. Projekta zinātniskie rezultāti tiks publicēti zinātniskos rakstos starptautiskos zinātniskos žurnālos un pēc iespējas tiks prezentēti zinātniskās konferencēs un nacionālajos semināros, jo īpaši, lai informētu mērķauditoriju. Izstrādāto tehnoloģiju prototipi tiks demonstrēti vismaz vienā no Latvijas slimnīcām. Projekta īstenošana paredz arī studentu un jauno zinātnieku iesaistīšanos pētniecībā, jo viņi tiks pārstāvēti gandrīz visu projekta partneru iesaistītajā personālā.

Projekta rezultāti LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtā:

Ir veikti vairāki spektroskopiski mērījumi arsēna, selēna, tallija un dzīvsudraba saturošu lampu radītā ultraviolētā starojuma iedarbībai uz baktērijām un vīrusiem.

Iegūstot, ka tallija bezelektrodu lampas izrādījušas efektivitāti baktēriju dezinfekcijā.