Projekta nosaukums:

Jaunas metodes izstrāde rekapilarizācijas laika neinvazīvai novērtēšanai

Projekta līguma numurs:

LZP 08.2150 Z-6101-109

Projekta īstenošanas termiņš:

2008

Projekta zinātniskais vadītājs:

Prof. Jānis Spīgulis (Biofotonikas laboratorija)