Projekta nosaukums:

Kvantumehāniskās un kvaziklasiskās metodes daudzfotonu procesu aprakstam

Projekta līguma numurs:

LZP 05.1869 Z-852-109

Projekta īstenošanas termiņš:

2005. – 2008.

Projekta zinātniskais vadītājs:

E. Gailīte