Projekta nosaukums:

Optiskās metodes bioprocesu “in vivo’ kontrolei

Projekta līguma numurs:

LZP 04.1283 (LU Z-725)

Projekta īstenošanas termiņš:

2004. – 2007.

Projekta zinātniskais vadītājs:

Prof.Jānis Spīgulis (Biofotonikas laboratorija)