Projekta nosaukums:

Zemas temperatūras plazmas pētījumi un to rezultātu izmantošana virsmu apstrādē un gaismas avotu tehnoloģijā

Projekta līguma numurs:

LZP 05.1866 Z-811-109

Projekta īstenošanas termiņš:

01.01.2005. – 31.12.2008.

Projekta zinātniskais vadītājs:

Imants Bērsons (Teorētiskās fizikas laboratorija)