Projekta nosaukums:

Pētījums par hidroksilapatita pulveru apstrādi RF plazmā ar tai sekojošu depozīciju uz virsmas, kura atrodas elektriskā laukā

Projekta līguma numurs:

ZD2009/1486 (A-1486-109)

Projekta īstenošanas termiņš:

14.12.2009.- 31.12.2010.

Projekta zinātniskais vadītājs:

Dr. Arnolds Ūbelis (Atomfizikas, atmosfēras fizikas un fotoķīmijas laboratorija)