Projekta nosaukums:

Multimodāla spektrālā attēlošana suņu ādas eritēmas novērtējumam: no laboratorijas uz klīniku - DogSpec

Projekta līguma numurs:

745396-DogSPEC-H2020-MSCA-IF-2016

Projekta īstenošanas termiņš:

22.08.2017. - 02.06.2020.

Projekta kopējais finansējums:

145 904,40 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs:

Blažs Cugmas (Biofotonikas laboratorija)

Par projektu:

Ierosināt jaunu portatīvu un rentablu multispektrālu ierīci viedtālruņiem, kas pārraudzīs suņa ādas veselību eritēmas ziņā. Līdz 50% Eiropas mājsaimniecību pieder suns, un pieci no desmit izplatītākajiem veterinārās vizītes iemesliem ir  eritematozā ādā. Pašlaik nav metožu, kā objektīvi novērtēt eritēmas intensitāti. Šajā darbībā mēs vispirms attīstīsim multispektrālu infrasarkano staru ierīci, lai noteiktu hemoglobīna absorbcijas papildus maksimumus. Lai uzzinātu par hemodinamiku, mēs turpināsim ar objektīviem kapilārās uzpildes laika mērījumiem. Tad mēs izstrādāsim ierīci redzamo multispektrālu un fluorescences attēlu un tuvas infrasarkanas gaismas multispektrālu datu multimodālai iegūšanai. Tas palīdzēs novērtēt eritēmas intensitāti, aprēķinot eritēmas indeksu. Metode tiks apstiprināta, izmantojot esošos dermatoloģiskos testus (piemēram, CADESI), lai izpētītu, vai eritēmas indekss var aizstāt redzes novērtējumu. Visbeidzot, mēs izmeklēsim, vai pastāv kāda saistība starp eritēmu un pamatcēloņiem (audzējiem).

Ierosinātās metodes var vienkāršot un uzlabot pašreizējās diagnostikas procedūras veterinārajā dermatoloģijā.

Darbība uzlabos pieredzējušā pētnieka zināšanas un prasmes abās savas profesijas jomās: biofotonikā un veterinārmedicīnā, kas radīs labi integrētas starpdisciplināras zināšanas. Tas ļaus pētniekam daudz labāk risināt starpdisciplīnu pētniecības problēmas un līdz ar to uzlabot savas turpmākās karjeras iespējas. Turklāt viņš arī iegūs papildu apmācību, lai iegūtu papildu profesionālās iemaņas (piemēram, mentorrecreational).